Download Form
Updated On:16-06-2021
  • s1
  • video slider
  • s3
s11 s22 s33
angularjs slider by WOWSlider.com v8.2
Latest News & Notice :
***Bank GST number is 27AAAAP4233B1Z2.*** ***Link your registered GST number with your account,if applicable.***
प. पु. डॉ रामचंद्र प्रल्हाद पारनेरकर ( पी. एच.डी ) ह्यांच्या कृपाप्रसादाने व प.पु . विष्णू महाराज पारनेरकर ह्यांच्या मार्गदर्शनाने व त्यांच्या पवित्र उपस्थितीत दिनांक २ फेब्रुवारी १९८५ ला " समाजोन्नती व राष्ट्रोन्नती " हे प्रमुख ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून बँकेचा उदघाटन सोहळा संपन्न झाला .प्रारंभाच्या संघर्ष काळानंतर बँकेने ख-या अर्थाने प्रगतीकडे झेप घेतली ती १९९२ नंतर आणि बँकेला समाजाभिमुख बनविण्याचे सारे श्रेय जाते ते त्यावेळचे अध्यक्ष डॉ . अरुण गो . निरंतर व त्यांच्या सर्व सहकारी संचालक मंडळाला. त्यात प्रामुख्याने साथ लाभली ती विद्यमान अध्यक्ष डॉ. शरद वैद्य ,डॉ. जयंत लऊळकर ,अँड.ओमप्रकाश कलंत्री ह्यांची .गेल्या ३१ वर्षाच्या कालखंडात बँकेने समाजमनावर आपली एक वैशिष्ठ्यपूर्ण अशी छबी निर्माण केली असून .पूर्ण महाराष्ट्रात शाखा उघडून व्यवसाय वाढ केली आहे . सध्या बँकेच्या प्रामुख्याने २५ शाखा असून त्याद्वारे अविरत व अखंड अशी सेवा चालू आहे . आज बँकेत एकूण २४२ कर्मचारी ,संपूर्ण महराष्ट्र कार्यक्षेत्र ,२०२२८ भागधारक ,२४१५.५९ लक्ष भाग भांडवल ,६६११७.३६ लाख ठेवी ,४१८४०.६२ लाख कर्ज व नेट एन.पी.ए ७.३८%आहे .बँकेस ३१०.७४ लाख रुपयांचा नफा असून सी.आर.ए.आर १२.०७% आहे. बँकेची स्वत:ची ९९०६ स्के.चौ.मी जागा असून बँकेची मुख्य शाखा व मुख्य कार्यालय स्वत:च्या भव्य वास्तू मध्ये आहे .सध्या बँके मध्ये कोर बँकिंग प्रणाली सुरु केली असून डेटा सेंटर चे काम झाले आहे .  
 
TITLE DESCRIPTION TITLE DESCRIPTION
NAME OF THE INSTITUTION POORNAWADI NAGRIK SAHAKARI BANK M., BEED, CRAR : 12.07%
ADDRESS: HEAD OFFICE, SUBHASH ROAD, BEED-431122, DEPOSIT: 66117.36 Lacs/Rs.
PHONE NO: (02442)230576, 222775 ADVANCES : 41840.62 Lacs/Rs.
SCHEDULE/NON-SHEDULE: NON SHEDULE NET PROFIT: 310.74 Lacs/Rs.
LINCENSED/UNLICENSED: LICENSED, NET NPA: 7.38%
DATE OF REGISTRATION: 09/10/1984, NET WORTH: 4736.94 Lacs/Rs.
NO.OF BRANCHES: 25 PAID UP CAPITAL: 2415.59 Lacs/Rs.
IMPORTANT HIGHLIGHTS ON : 31/03/2018 RESERVES: 10229.59 Lacs/Rs
AREA OF OPERATION: MAHARASHTRA STATE PRIORITY PERCENTAGE : 45.87%
NO.OF SHARE HOLDER: 20228 DEFAULT’S IN MANTAINACE OF: NIL
NO.OF STAFF: 242 CRR AND SLR REPORTED : CRR 2507.48,SLR 12223.97
AUDIT CLASS: " A " AUDIT CLASSIFICATION: " A "
Statistical Information Of Last Five Financial Year    (Rs.ln Lakh)

Sr.No Particular 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2016 31.03.2017 31.03.2018
1 Share Capital 1888.68 2035.22 2264.87 2427.35 2415.59
2 Reserves 5119.92 5991.98 6594.28 8209.49 10229.59
3 Deposits 46819.41 54143.06 59875.19 66479.20 66117.36
4 Investment 18591.21 19732.33 21853.65 26939.64 23896.06
5 Advances 30931.16 34667.14 38384.54 39882.60 41840.62
6 CRAR 12.22% 11.22% 11.85% 11.78% 12.07%
7 Gross NPA % 5.70% 5.64% 7.07% 11.99% 11.03%
8 Net NPA % 2.99% 3.07% 4.3% 8.77% 7.38%
9 Working Capital 53663.74 60981.92 66368.23 73082.30 73682.14
10 Regular Member 17448 18570 19887 20230 20228
11 No of employes 221 222 238 241 242
12 No of Branches 22 24 25 25 25
13 Profit 411.03 250.79 306.71 85.70 310.74
14 Audit Class A A A A Unaudited
15 % Of Cost Of Management 2.51 2.41 2.35 2.26 2.22
16 Per Employes Business 351.81 400.05 412.86 441.34 446.11
17 Net Worth 4043.00 4063.05 4325.85 4305.00 4736.94
18 No of ATM ----- ----- ----- 3 5


Poornawadi Nagrik Sahakari Bank Maryadit, Beed.
free html visitor counters

HEAD OFFICE SUBHASH ROAD,BEED.  PH - (02442) 222775,230576,221993,221995  
E-mail: est@poornawadibank.com
s1 s1 s1 s1
© Poornawadi Nagrik Sahakari Bank Maryadit, Beed 2011  DISCLAIMER Powered by : 3D SERVICES   |   Check Mail   |   Login